dissabte, 9 de juny de 2012

Cronologia de les retallades

Document amb un recull de les retallades els últims quatre anys
L'informe, el.laborat per un company de la USTEC, és prou impactant: les fortes retallades afecten per igual els funcionaris, interins, substituts, PAS, alumnat, condicions laborals i socials.


Funcionariat
Interinatges i substitucions
Laborals
Societat

ANY 2010
Reducció de les subvencions.

Menys vetlladores, Tec. Ed. Especial, Tec. Integració social, suport...
Menys vetlladores, Tec. Ed. Especial, Tec. Integració social, suport...
Menys vetlladores, Tec. Ed. Especial, Tec. Integració social, suport...
Desatenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Supressió de l’oferta pública d’ocupació per a secundària
Supressió de l’oferta pública d’ocupació per a secundària.
Supressió de l’oferta pública d’ocupació per a secundària.
Augment de l’atur.


Reducció del salari del 5% i retallada superior al 5%, a la paga extra de desembre.
Reducció del salari del 5% i retallada superior al 5%, a la paga extra de desembre.
Reducció del salari del 5% i retallada superior al 5%, a la paga extra de desembre.


Augment del IPC de més d’un 3%. Devaluació del nostre sou no recuperada (pèrdua del poder adquisitiu).
Augment del IPC de més d’un 3%. Devaluació del nostre sou no recuperada (pèrdua del poder adquisitiu).
Augment del IPC de més d’un 3%. Devaluació del nostre sou no recuperada (pèrdua del poder adquisitiu).

ANY 2011.
Reducció de les subvencions

Menys vetlladores, Tec. Ed. Especial, Tec. Integració social, suport...
Menys vetlladores, Tec. Ed. Especial, Tec. Integració social, suport...
Menys vetlladores, Tec. Ed. Especial, Tec. Integració social, suport...
Desatenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Supressió de l’oferta pública d’ocupació per a primària.
Supressió de l’oferta pública d’ocupació per a primària.
Supressió de l’oferta pública d’ocupació per a primària.
Augment de l’atur.

No cobriment de les baixes curtes.
No cobriment de les baixes curtes.
No cobriment de les baixes curtes.
Atenció precària de l’alumnat.Continua amb el 5% de retallada en congelar el salari i s’aplica el mateix retall a les pagues extres de juny i desembre de 2011 que s’havia fet el desembre de 2010. La retallada suposa el 7% respecte al 2009.
Continua amb el 5% de retallada en congelar el salari i s’aplica el mateix retall a les pagues extres de juny i desembre de 2011 que s’havia fet el desembre de 2010. La retallada suposa el 7% respecte al 2009.
Continua amb el 5% de retallada en congelar el salari i s’aplica el mateix retall a les pagues extres de juny i desembre de 2011 que s’havia fet el desembre de 2010. La retallada suposa el 7% respecte al 2009.


S’acaba la jubilació anticipada amb gratificació i bonificació dels temps per arribar a 65 anys com a cotitzats
Congelació de la plantilla amb augment d’alumnat.
Congelació de la plantilla amb augment d’alumnat.
Congelació de la plantilla amb augment d’alumnat.
Augment de la ràtio d’alumnat/professorat. Desmuntar desdoblaments

El professorat a d’impartir una hora més de docència.
El professorat a d’impartir una hora més de docència.
El professorat a d’impartir una hora més de docència.


La reducció de jornada als 55 anys modificada:  es canvien les 2 hores de reducció lectives per 2 hores de permanència.
Enduriment de les condicions als substituts per cobrar el juliol.

Es deixen de cobrir, en part, les baixes de curta durada en no portar a terme nomenaments telemàtics els dilluns.
No portar a terme nomenaments els dilluns.Se suprimeixen les aportacions al pla de pensions.
Reducció partida del FAS i es suprimeix el FAS 2012
Augment del IPC de més d’un 3%. Devaluació del nostre sou no recuperada (pèrdua del poder adquisitiu).
Augment del IPC de més d’un 3%. Devaluació del nostre sou no recuperada (pèrdua del poder adquisitiu).
Augment del IPC de més d’un 3%. Devaluació del nostre sou no recuperada (pèrdua del poder adquisitiu).

ANY 2012
Reducció de les subvencions.
Planificar concerts amb la privada per als nivells no obligatoris.

Congelació de la plantilla amb augment d’alumnat.
Congelació de la plantilla amb augment d’alumnat.
Congelació de la plantilla amb augment d’alumnat.
Augment de la ràtio d’alumnat/professorat. Desmuntar desdoblaments

Augment de l’IRPF d’un 3%
Augment de l’IRPF d’un 3%
Augment de l’IRPF d’un 3%


Retallar el sou un 3% o un 5%
Retallar el sou un 3% o un 5%
Retallar el sou un 3% o un 5%


Menys vetlladores, Tec. Ed. Especial, Tec. Integració social, suport...
Menys vetlladores, Tec. Ed. Especial, Tec. Integració social, suport...
Menys vetlladores, Tec. Ed. Especial, Tec. Integració social, suport...
Desatenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Supressió de grups de P3 i d’altres nivells; augment de grups bolets; centres dins d’altres centres...
Supressió de grups de P3 i d’altres nivells; augment de grups bolets; centres dins d’altres centres...

No construcció de nous centres en localitats i/o zones necessitades. Massificació en centres. Tancament d’aules encaminat a suprimir centres.

Personal directiu professional docent; re instaurar antigues formes predemocràtiques de control del personal dels centres.
Personal directiu professional docent; re instaurar antigues formes predemocràtiques de control del personal dels centres.
Personal directiu professional docent; re instaurar antigues formes predemocràtiques de control del personal dels centres.


Estadis;  9 anys per al primer estadi i condicionar, per a tots, la retribució a una avaluació subjectiva.
S’empitjoren els permisos de maternitat i també les baixes de llarga durada (reducció de retribucions).
S’empitjoren els permisos de maternitat i també les baixes de llarga durada (reducció de retribucions).Supressió de l’oferta pública d’ocupació.
Supressió de l’oferta pública d’ocupació.
Supressió de l’oferta pública d’ocupació.
Augment de l’atur.

Eliminar la negociació col·lectiva a cop de decret.
Eliminar la negociació col·lectiva a cop de decret.
Eliminar la negociació col·lectiva a cop de decret.


Supressió dels acords i pactes de drets sindicals.
Supressió dels acords i pactes de drets sindicals.
Supressió dels acords i pactes de drets sindicals.

ANY 2013

Increment lectiu creient hores de coordinació i passant Primària a 25 i Secundària a 20
Increment lectiu creient hores de coordinació i passant Primària a 25 i Secundària a 20

Afebliment de l’atenció individualitzada.

Augment de ràtios a Primària a 30 i a Secundària a 36.


Massificació a les aules.

No cobriment de les baixes de menys de 15 dies.
No cobriment de les baixes de menys de 15 dies (proper curs).
No cobriment de les baixes de menys de 15 dies (proper curs).
Atenció precària de l’alumnat.


Reducció del temps de treball anual i de salari del personal substitut.Les direccions han de determinar els llocs de treball que ha d’haver al centre. Polivalència funcional i accés restringit al lloc de treball.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Notes de premsa Ensenyament